עפ”י החלטת ממשלה 2861 הקימה Ytek בשיתוף משרד ראש הממשלה ומשרד המדע והטכנולוגיה 23 מרכזי המח”ר בכל היישובים הדרוזים והצ’רקסים כולל 4 יישובי רמת הגולן הפועלים למען צמצום פערים בין המגזרים.