תכנית המח"ר- הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה

מתמטיקה היא "שפת" המדע, הטכנולוגיה וההנדסה וחוסר שליטה בה גורם כבר מגיל צעיר לרתיעה מתחומים הדורשים רקע מתמטי ברמה סבירה. בהיותה שפה, המתמטיקה משמשת לארגון המחשבה ומאפשרת הכללות במדעי הטבע וברוב מדעי החברה.
אחת התוצאות החשובות ביותר בסביבות למידה המשלבות רובוטיקה היא יכולתם של תלמידים לעבוד בצוות, להגיע במשותף למידע ולהפכו לידע בר קיימא מתוך עניין ורצון.

מטרות התכנית

רשויות המח"ר

ליווי מחקרי

תכנית המח"ר מלווה במחקר אקדמי עדכני, הבוחן כיצד סביבת למידה המבוססת רובוטיקה Robotic Based Learning) RBL) המשלבת למידה מבוססת בעיות Problem Based Learning) PBL) מפתחת חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים Engineering Habits of Mind) EHoM). בקרב התלמידים.

צוות אקדמי המלווה את התכנית

פרופ' משה שהם, ראש המרכז לרובוטיקה בפקולטה להנדסת מכונות (הטכניון); ד"ר ניר בן דוד, הפקולטה למתמטיקה (הטכניון); פרופ' שי שהם (NYU); ד"ר יבגני קורצ'נוי, הפקולטה להנדסת מכונות (הטכניון); פרופ' אמיר לנדסברג, הפקולטה להנדסה ביו רפואית (הטכניון) וד"ר פארלי סתר (Ytek).