תכנית המח”ר לגיל הרך

המח”ר – הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה

מח”ר – מדע, חלל ורובוטיקה לגיל הרך

המורים העובדים ב Ytek הינם בעלי תארים מתקדמים העוברים הכשרה מקצועית בטכניון.  הפעלת התכנית בגני הילדים מתבצעת ע”י מורי החברה ומותאמת דיפרנציאלית לכל גן וגננת. הגננות זוכות לליווי עד לרכישת ידע וביטחון בהפעלת התכנית בכוחות עצמן. במהלך העבודה הגננות הופכות לבעלות ידע קונסטרוקטיביסטי ומסוגלות להפעיל את התכנית בכוחות עצמן. התהליך גמיש ומשתנה מגן לגן בהתאם לקצב ההתפתחות המקצועית של הגננת. לתהליך שלושה שלבים המכונים מח”ר = מ מתחילים: הפעילות מונחית ע”י מדריך של Ytek, ח חוברים: הנחיה משותפת של מדריך Ytek והגננת (בהתאם ליכולת הגננת), ור רצים: הגננת מנחה באופן עצמאי.

מטרות התכנית:

  • פיתוח עמדות חיוביות כלפי מדע וטכנולוגיה באמצעות פעילות לימודית חווייתית.
  • חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות של הלומדים באמצעות למידה חווייתית והתנסותית.
  • הבניית תשתית מושגית לחשיבה לוגית-מדעית וטכנולוגית.
  • פיתוח מיומנויות חקר ו’שפת חקר’ תוך התנסות מעשית וחווייתית בשילוב טכנולוגיות עכשוויות.
  • עידוד למידה דרך עשיה ופיתוח מוטוריקה עדינה בגיל הרך כבסיס להתנסות מעשית בחינוך הטכנולוגי.

תוצאות צפויות:

  • הילדים יגלו עניין ומעורבות בשיעורים ובסיום התכנית יביעו רצון להמשיך וללמוד נושאים  מתחום המדע והטכנולוגיה.
  • כל הילדים יצרו תוצרים שיבטאו את הבנתם בהתאם לנושאים ולפעילויות בשיעורים.
  • הילדים ידעו לצור הקשרים והעברות בין מושגי יסוד ונושאים שונים.
  • הילדים יפתחו את מיומנות שאילת השאלות וידעו לשאול שאלות פוריות ומקדמות חשיבה מסדר גבוה על הנושאים הנלמדים. 
  • הילדים ירחיבו את יכולות המוטוריקה העדינה שלהם באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון: עכבר ומקלדת.