סל מדע

מטרות "סל המדע" לקדם את הנושאים הבאים

מתמטיקה בשילוב רובוטיקה

החוג מתמקד בהעלאת מוטיבציה פנימית של התלמידים ללמוד מתמטיקה וזאת באמצעות סביבת למידה חדשנית המשלבת רובוטיקה RBL ולמידה מבוססת PBL.

רובוטיקה ואלקטרוניקה

התלמידים יחשפו לתחום הרובוטיקה בדגש על תכנות, הנדסת מכונות ואלקטרוניקה. השימוש ברובוטיקה כסביבהת למידה חדשנית RBL.

יזמות וחדשנות

התלמידים יחשפו במהלך החוג לתחומי יזמות חדשנות ומדעים. במהלך החוג ילמדו כיצד דברים פועלים ויבנו דגמים שונים.

חלל ורחפנים

התלמידים יחשפו במהלך החוג לתחומי האווירונאוטיקה והחלל.