אקדמיה לפיתוח חשיבה מתמטית

הקורס מתמקד בפיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה ובהעלאת הישגים לימודיים בתחום. התלמידים יחקרו באופן פעיל פרקים נבחרים מתכנית הלימודים במתמטיקה בסביבה טכנולוגית המשלבת רובוטיקה (Robotic-Based Learning) ולמידה מבוססת בעיות (Problem-Based Learning). המחקר מצביע כי סביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים (Engineering Habits of Mind).

מטרות התכנית

התוצאות הצפויות

סילבוס

חקר ציר המספרים– פיתוח קוד לרובוט להדמיית ציר מספרים.
חשיבות סדר פעולות– שימוש בסדר פעולות ליצירה אלגוריתם.
פיתוח חשיבה מתמטית– פרוק בעיות מורכבות לפשוטות .
חקר זוויות– יצירת זוויות שונות באמצעות מידת סיבוב הרובוט.
חקר מצולעים– פיתוח נוסחאות היקף ושטח.
גיאומטריה בתלת מימד– עיצוב והדפסת אובייקטים בתלת מיימד.