אקדמיה לפיתוח חשיבה מתמטית

אקדמיה לפיתוח חשיבה מתמטית – קורס מצוינות

מתמטיקה היא "שפת" המדע, הטכנולוגיה וההנדסה וחוסר שליטה בה גורם כבר מגיל צעיר לרתיעה מתחומים הדורשים רקע מתמטי ברמה סבירה. בהיותה שפה, המתמטיקה משמשת לארגון המחשבה ומאפשרת הכללות במדעי הטבע וברוב מדעי החברה. אחת התוצאות החשובות ביותר בסביבות למידה המשלבות רובוטיקה היא יכולתם של תלמידים לעבוד בצוות, להגיע במשותף למידע ולהפכו לידע בר קיימא מתוך עניין ורצון.
קבלה לקורס מצוינות מותנית בהצלחה במבחן

כניסה למדור מבחנים
צילום רובוט

הקורס מתמקד בפיתוח חשיבה מתמטית מסדר גבוה ובהעלאת הישגים לימודיים בתחום. התלמידים יחקרו באופן פעיל פרקים נבחרים מתכנית הלימודים במתמטיקה בסביבה טכנולוגית המשלבת רובוטיקה (Robotic-Based Learning) ולמידה מבוססת בעיות (Problem-Based Learning). המחקר מצביע כי סביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים (Engineering Habits of Mind).

מטרות התכנית:

  • לשפר ולקדם את הישגיהם של תלמידי בתי הספר היסודיים בלימודי מתמטיקה ומדעים.
  • להפיג חששות ממקצועות ריאליים באמצעות התנסויות למידה חווייתיות.
  • להעלות את המוטיבציה של התלמידים ללימוד מתמטיקה ומדעים באמצעות חשיפתם לתחומים חדשניים ולהגדיל את מספר התלמידים הבוחרים במקצועות הריאליים- מדעיים.

התוצאות הצפויות:

  • שיפור הישגי התלמידים בלימודי מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה.
  • יצירת מוטיבציה של התלמידים ללימודי המתמטיקה.
  • שיפור יכולות התלמידים לעבוד בצוות.

סילבוס

חקר ציר המספרים – פיתוח קוד לרובוט להדמיית ציר מספרים.
חשיבות סדר פעולות – שימוש בסדר פעולות ליצירה אלגוריתם.
פיתוח חשיבה מתמטית – פרוק בעיות מורכבות לפשוטות .
חקר זוויות – יצירת זוויות שונות באמצעות מידת סיבוב הרובוט.
חקר מצולעים – פיתוח נוסחאות היקף ושטח.
גיאומטריה בתלת מימד– עיצוב והדפסת אובייקטים בתלת מיימד.