Ytek נוסדה בשנת 2005 והיא עוסקת בפיתוח והטמעת תכניות לימודים ייחודיות בתחומי הנדסה, מתמטיקה, חדשנות ורובוטיקה (המח"ר), באינטגרציה בתחומי התקשוב ובאוריינות דיגיטלית.

Ytek פועלת בשיתוף הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל:

  • המרכז לרובוטיקה ע"ש לאומי בפקולטה להנדסת מכונות
  • הפקולטה למתמטיקה

מודל ההוראה של Ytek מושתת על סביבת למידה טכנולוגית מבוססת רובוטיקה ( RBL – Robotic Based Learning) המשלבת למידה מבוססת פתרון בעיות (PBL- Problem Based Learning). המחקר מצביע על כך שסביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים (EHoM- Engineering Habits of Mind). המודל מתבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה הגורמת לתלמידים להיות אקטיביים וללמוד מתוך הכרה ומודעות לתהליך בדרך חוויתית. צורת הלמידה הזאת מעלה את המוטיבציה הפנימית ומפתחת תהליכי חשיבה מסדר גבוה. תכניות הלימודים מיועדות לתלמידים מגני חובה ועד כתה י’ ומותאמות לכל המגזרים באוכלוסייה.

פרוייקטים לדוגמא:

Ytek פועלת בשני מוקדים: במושב רגבה במועצה אזורית מטה אשר ובאור יהודה.

בין לקוחותינו