Ytek נוסדה בשנת 2005 והיא מורכבת משתי חטיבות:

1. חטיבת התוכן העוסקת בפיתוח והטמעת תכניות לימודים ייחודיות בתחומי המח”ר- הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה, ופועלת בשיתוף שלוש פקולטות בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל:

  • הפקולטה למתמטיקה.
  • המרכז לרובוטיקה ע”ש לאומי בפקולטה להנדסת מכונות.
  • הפקולטה להנדסה ביורפואית.

מודל ההוראה של Ytek מושתת על סביבת למידה טכנולוגית מבוססת רובוטיקה ( RBL – Robotic Based Learning) המשלבת למידה מבוססת פתרון בעיות (PBL- Problem Based Learning). המחקר מצביע על כך שסביבה מתקדמת זו מפתחת בקרב הלומדים חשיבה מתמטית ודפוסי חשיבה של מהנדסים (EHoM- Engineering Habits of Mind). המודל מתבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה הגורמת לתלמידים להיות אקטיביים וללמוד מתוך הכרה ומודעות לתהליך בדרך חוויתית. צורת הלמידה הזאת מעלה את המוטיבציה הפנימית ומפתחת תהליכי חשיבה מסדר גבוה. תכניות הלימודים מיועדות לתלמידים מגני חובה ועד כתה י’ ומותאמות לכל המגזרים באוכלוסייה.

2. חטיבת התקשוב נוסדה בשנת 2018 במטרה להעניק שירותי אינטגרציה בתחומי מחשוב, תקשורת ומולטימדיה.

פרויקטים לדוגמא:

  • תכנון, הקמה ותחזוקה של כ- 150 מרכזי מחשוב בכל רחבי הארץ בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה, משרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד העלייה והקליטה, רשויות מקומיות ורשתות חינוך.
  • מחשוב ספריות עירוניות.
  • מחשוב מערכות חינוך ברשויות מקומיות.
  • הקמת מעבדות מחשבים בפקולטה להנדסת מכונות ובפקולטה לביו רפואה בטכניון.
  • מחשוב גני ילדים.

Ytek פועלת בשני מוקדים: במושב רגבה במועצה אזורית מטה אשר ובקיבוץ מרחביה במועצה אזורית עמק יזרעאל.