מרכזי המח"ר2018-11-27T11:15:29+02:00

מרכזי המח"ר

הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה

מרכזי מח”ר לעולים חדשים

עפ"י החלטת ממשלה להעצמת אוכלוסיית העולים החדשים הקימה Ytek, בשיתוף משרד העלייה והקליטה, ב- 14 רשויות מרכזי המח”ר אשר משרתים את ציבור העולים ברחבי הארץ.

מרכזי המח”ר במגזר הדרוזי והצ’רקסי

עפ"י החלטת ממשלה 2861 הקימה Ytek בשיתוף משרד ראש הממשלה ומשרד המדע והטכנולוגיה 23 מרכזי המח”ר בכל היישובים הדרוזים והצ’רקסים כולל 4 יישובי רמת הגולן הפועלים למען צמצום פערים בין המגזרים.

מרכזי המח"ר במגזר הבדואי

עפ"י החלטת ממשלה 3707 בדבר הסדרת ההתיישבות במגזר הבדואי בנגב הקימה חברת Ytek בשיתוף משרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד המדע טכנולוגיה וחלל, 11 מרכזי מח”ר ב-7 ישובים הבדואים המוסדרים בנגב.

דילוג לתוכן