עפ”י החלטת ממשלה להעצמת אוכלוסיית העולים החדשים הקימה Ytek, בשיתוף משרד העלייה והקליטה, ב- 14 רשויות מרכזי המח”ר אשר משרתים את ציבור העולים ברחבי הארץ.