עפ”י החלטת ממשלה 3707 בדבר הסדרת ההתיישבות במגזר הבדואי בנגב הקימה חברת Ytek בשיתוף משרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד המדע טכנולוגיה וחלל, 11 מרכזי מח”ר ב-7 ישובים הבדואים המוסדרים בנגב.