אייקון תכנית המח"ר 2

תכנית המח"ר 

איקון לסל מדע

סל מדע

איקון לחוגי מדעים וחטיבות ביניים

חוגי מדעים וחטיבות ביניים

איקון לאקדמיה למתמטיקה

אקדמיה לפיתוח חשיבה מתמטית

אייקון לקייטנות

קייטנות 

אייקון לניצני טכניון

ניצני טכניון