אייקון תכנית המח"ר 2

תכנית המח”ר 

איקון לסל מדע

סל מדע

איקון לחוגי מדעים וחטיבות ביניים

חוגי מדעים וחטיבות ביניים

איקון לאקדמיה למתמטיקה

אקדמיה למתמטיקה

אייקון לקייטנות

קייטנות 

אייקון לניצני טכניון

ניצני טכניון