כניסה למערכת Ysmart

Ysmart

    

YSummer

    

ציוד למדריך

טופס השלמת/החלפת ציוד

קישורים מומלצים

גנים
יסודי
חטב
חט”ב מיעוטים
***המח”ר

תכנות מוכן Scribller

 הנחיות למיקום קצבי תכנות סקריבלר מוכן הנפתחים ישירות מהמצגת

כיתות ה’-ו’
כיתה ט’
פיתוח אפליקציות ו’-ז’
פיתוח אפליקציות ח’-ט’
להב”ה עכו – סקראץ יסודי
STEM

    

תוכנות להתקנה